toggle menu

Alkalmazásaink áttekintése

Az OTT Hydromet eszközök a hidrológiai körfolyamat minden elemének, így a csapadék, a felszíni vizek, a talajvíz és a tengerek part menti vizeinek mérésénél ott vannak, minden mennyiségi és minőségi adatot szolgáltatnak, amire Önnek szüksége lehet. Az OTT Hydromet műszereit speciálisan úgy fejlesztették ki, hogy különböző időjárási és ipari környezetben működjenek és olyan távközlési eszközökkel egybe építve készülnek, amelyek rugalmas távmérési lehetőségeket biztosítanak távoli adatgyűjtéshez.

Mezőgazdaság & öntözés

Az OTT Hydromet szenzorok olyan kulcsfontosságú információkat szolgáltatnak a mezőgazdasági és öntözési tevékenységekhez, amelyek megmutatják az előírt vízminőség és mennyiségi paraméterek változásait, trendjeit.

Az OTT vízállás és vízhozam szenzorok képesek megmérni a vízhozamot egy nyíltfelszínű csatornában a jövőbeni mezőgazdasági vízellátási lehetőségek modellezéssel történő jobb előrejelzéséhez. Ezen felül az OTT talajvízállás szenzorok is használhatóak hasonló célra, a felszín közeli vizek hatékony mezőgazdasági célú felhasználásához.

Az ADCON vezeték nélküli távmérési megoldásai kombinálva a rendkívül alacsony energia igényű kompakt és robosztus eszközökkel illetve hatékony és felhasználóbarát megjelenítési lehetőséggel rendelkező szoftverrel, a kulcsfontosságú mezőgazdasági és hidrometeorológiai információkat az Interneten keresztül szolgáltatják.

A Hydrolab és a Sea-Bird Coastal tengeri műszerei biztosítják a legfontosabb adatokat annak megállapításához, hogy mezőgazdasági tevékenység okozta tápanyag lefolyás és más hatások megfelelnek-e a természetes víztestekre vonatkozó vízminőségi előírásoknak. 

 

Part menti vizek és torkolatok

A vízminőség mérése a part menti régiókban és a torkolatokban különlegesen fontos az oxigén hiányos „halott zónák” jellemzéséhez, melyek a tápanyagterhelés és az algavirágzás következtében jönnek létre a víztestekben. A zavarosság méréssel történő hordalékhozam elemzések szintén fontosak a parti menti változások azonosításához és modellezéséhez. A Hydrolab és a Sea-Bird Coastal többparaméteres vízminőség és tápanyag mérő szenzorokat ajánl hosszú távú part menti alkalmazásokhoz.

Bizonyos OTT vízállás szenzorok (OTT RLS, OTT SE 200) hatékonyan használhatóak a tengeri vízállás és apály-dagály mérésekhez, a radaros és szögtávadós megoldással. Ezen felül, néhány OTT szenzor képes a talajvíz sótartalmának és vezetőképességének a mérésére, melynek segítségévek meghatározható a tengervíz behatolása a part menti édesvizű víztartókba. 

Árvízi veszélyjelzés

A hydrometriai állomásokba beépített árvízi vészjelző rendszerek felhasználhatóak arra, hogy egy árvízi esemény alatt a helyi védelmi szervezeteket figyelmeztessék.

Árvíz idején, az OTT vízállásmérő szenzorai és a beépített vízhozammérők, kiegészítve távjelzéssel és az OTT Hydrosystem-mel képesek mérni, tárolni és továbbítani a vízállás és vízsebesség adatokat valós időben az árvízi tetőzések meghatározásához, és vészjelzést adnak a helyi vízügyi és katasztrófavédelmi szerveknek, ha egy bizonyos határértéket a mért értékek meghaladnak.

 

Vízsebesség és vízhozam

A víz sebességének és hozamának mérése létfontosságú a nyíltfelszínű vízfolyások vízkészletének, árvizeinek és vízhasználatainak meghatározásához.

Az OTT Hydromet már 100 éve élenjár a vízhozammérési technológiákban, az első mechanikus sebességmérőtől kezdve, a mai ultrahangos, Doppler elvű mérőeszközig, és különböző vízsebesség és vízhozam mérési technológiát ajánl, a hordozható és akusztikus vízsebességmérőktől a beépített folyamatos mérésre szolgáló, Doppler elvű vízhozammérőkig.

Felszín alatti vizek

A talajvízállás vagy mélység mérése különösen fontos a hosszú idejű változások meghatározásához, beleértve a vízszintsüllyedést, a sótartalom növekedést, az évszakos ingadozást, a víztartó rétegek újratöltődését, a mesterséges víztartó rétegekben történő tározást és vízpótlást és az ivóvízbázisok szintváltozásait. A felszín alatti a vizeken mért adatok távjelezése egy a sok OTT megoldás közül, amelynek segítségével pénzt is időt lehet spórolni a terepen.

Néhány többparaméteres OTT vízminőségi szonda is elég kompakt kivitelű ahhoz, hogy a felszín alatti vizek paraméterinek mérésére is alkalmas legyen. A Hydrolab szondák Rhodamine szenzorral is felszereltek, így alkalmasak a jelölő anyagos felszín alatti áramlási irány vizsgálatokhoz is. 

Vízienergia

Ahhoz, hogy a vízienergia termelő telepek működésének víztestekre gyakorolt hatását, ill. az előírásoknak történő megfelelőségét vizsgálhassuk, különösen fontos a megfelelő monitoring rendszer működtetése.

A Hydrolab szondák képesek arra, hogy megmérjék az összes oldott gáz (TDG) mennyiségét a vízierő telep környezetében, és mind a Hydrolab és Sea-Bird Coastal műszerek képesek mérni a vízhőmérsékletet és az oldott oxigén koncentrációt az al- és felvizen, biztosítva az az előírásoknak megfelelő üzemvízszintet és az optimális energiatermelést.

Az OTT szenzorok használhatóak a vízierőtelepeket tápláló tározók vízszintjének és a kifolyó hozam mérésére, akárcsak az erőmű és a zsilipek be és kimenő hozamának meghatározására.  

Meteorológia

A nagy pontosságú csapadékmérés felhasználható a vízgyűjtő monitoringhoz, a repülőtéri és autópálya időjárás előrejelzéshez, az általános időjárás előrejelzéshez és az időjárási radarok földi kalibrációjához.

Az OTT Hydromet több féle csapadékmérési technológiát ajánl, beleértve a nagy pontosságú, lézeres disdrométereket és súlyméréses csapadékmérőket, amelyek összeköthetőek több féle kommunikációs és áramellátási megoldással a távoli helyeken.

Bányászat

Annak biztosítás, hogy a bányászatból származó szennyeződések ne kerülhessenek a környező víztestekbe, elengedhetetlenül szükséges a megfelelő monitoring és szabályzó rendszer.

A Hydrolab szenzorok számtalan olyan paraméter mérésére képesek, ami a bányászati tevékenység irányításához lényeges, például a vezetőképesség, az oldott anyagok, a sótartalom, a pH és a redox potenciál (ORP), klorid koncentráció, oldott oxigén tartalom és a zavarosság. Mind az OTT és a Hydrolab szenzorok felszerelhetőek vészjelző funkcióval, ha egy bizonyos határértéket a mért értékek meghaladnak.

Az OTT talajvízállás szenzorai képesek mérni az aktuális vízállást a bányászati tevékenység környezetében, ezzel segítve a vízszint süllyesztő szivattyúk helyes működtetését. A felszín alatti vizek minősége is mérhető, tipikusan a vezetőképességgel, mint indirekt méréssel.     

Tápanyag Monitoring

A tápanyag szint folyamatos mérése fontos információt nyújt a szezonális vagy különböző események hatására bekövetkező vízminőség változásokról, és egy nagyon fontos paramétere a víztest általános állapotának. Az elmúlt időszakban a tápanyag monitoring jelentősége megnövekedett és a legfontosabb paraméterek egyike, amely alapján, számtalan területen a vízminőség előírásoknak történő megfelelőségének mutatója.

A Sea-Bird Coastal számtalan hosszú távú nitrát és foszfátmérési módot ajánl, ami valós idejű adatot szolgáltat és regisztrál, a Hydrolab többparaméteres szondák is jó néhány szenzorral rendelkeznek a tápanyag méréséhez.

 

Olaj & gáz

A természetes víztestek mérése az olaj és gázfúrások, mint például a hidraulikus rétegrepesztések környezetében, a környezeti monitoringhoz és az előírásoknak történő megfelelőség vizsgálatához kulcs fontosságú.

A Hydrolab többparaméteres szondák többféle paraméter mérésére képesek, amelyek az energiával kapcsolatos tevékenységeket jellemzik, beleértve a vezetőképességet, összes oldott anyagot, sótartalmat, pH-t és redox pontenciált (ORP), klorid koncentrációt, oldott oxigén koncentrációt, és a zavarosságot. Mind az OTT és a Hydrolab szenzorok felszerelhetőek vészjelző funkcióval, ha egy bizonyos határértéket a mért értékek meghaladnak.

Az OTT talajvízállás szenzorok képesek az aktuális vízszint mérésére az olaj és gáz kitermelések környezetében, és felhasználhatóak a rekultiváció monitoringához a vezetőképesség mérésével, mint tipikusan használt indirekt paraméterrel.   

Felszíni vizek

A felszíni vizek (nyílt csatornák, természetes vízfolyások, tározók, tavak és torkolatok) mennyiségének és minőségének mérése a hidrológiai monitoring alapja, és azóta az OTT Hydromet tevékenységének a középpontjában áll, amióta 1875-ben megtervezték az első vízsebességmérőt.

 

 

Az OTT Hydromet sokoldalú technológiát biztosít a vízállás, vízsebesség/vízhozam és vízminőségi mérésekhez a felszíni vizeken:

  • Az OTT felszíni vízállás szenzorok számos technológiát használnak (radar, buborékos, nyomásmérés) hogy minden mérési igénynek megfeleljenek.
  • Az OTT vízsebességmérőkkel mérhető a felszíni vizek vízhozama hordozható vagy beépíthető módon.
  • A Hydrolab többparaméteres szondák használhatóak a vízminőség kézi, pontszerű mérésére, de önálló regisztrálásra is.
  •  A Sea-Bird Coastal műszerek használhatóak a víz tápanyag tartalmának regisztrálására.

Települési hidrológia

A települési hidrológia a víz földi körforgásának speciális szempontú megfigyelésével foglalkozik lakott és ipari területeken. Ebbe beleértendő valamennyi természetes vízfolyás éppúgy, mint a csapadék megfigyelés, a rövid idejű nagy csapadékok, a felszín alatti vizek, folyók és tavak, de városi vízellátó és szennyvízhálózat is.

 

Az OTT szenzorok és rendszerek adatokat szolgáltatnak a különböző lakott területen jelentkező vízgazdálkodási kérdéshez:

  • A csapadék és lefolyási adatok gyűjtése és távjelzése a szennyvízhálózat és az esővíz vésztározók üzemeltetéséhez.
  • A vízellátó rendszer távmérése a problémák feltárása céljából, ezzel elősegítve a problémák megelőzését és megoldását, illetve a meghibásodások okozta költségek minimalizálását.

A Hydrolab eszközök szintén képesek mérni a települési élet és az ipari tevékenység környező víztestekre gyakorolt hatását.